Statut MGOPS

STATUT MIEJSKO-€GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR XLIX/388/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK

Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 19.11.2019, 08:17
Dokument oglądany razy: 450
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018