BIP M-GOPS - Inne informacje nie umieszczone w BIP

Inne informacje nie umieszczone w BIP

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.11.2019, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będą…cym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek, odpowiadając wnioskodawcy należy wskazań tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona,

pisemny lub ustny wniosek, jeżeli informacja publiczna może być‡ udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku,

w drodze wyłożenia  lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych miejscach


Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 19.11.2019, 13:57
Dokument oglądany razy: 696
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 19.11.2019