MegaBIPInstrukcja korzystania z BIP

Uruchamiam sytezator mowy...


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP


Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. 
Wiele informacji udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną posiadającą adres URL - www.kcus.krotoszyn.pl
 

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP


Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:
 • nagłówka,
 • menu przedmiotowego,
 • pola publikacji treści.
Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści. 
 

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA


W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:
 1. logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 2. herb lub logo podmiotu.
W skład nagłówka wchodzą również zamieszczone działy informacyjne. 
W lewym polu nagłówka są to kolejno:
 1. mapa strony - przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę, 
   
 2. instrukcja korzystania z BIP - zawiera czytaną przez Ciebie instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu, 
   
 3. wersje archiwalne strony - lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Rejestr zmian można przeglądać po 5 pozycji na jednej stronie ekranowej. Każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę. Dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji poprzez klikniecie. 
   
 4. statystyka oglądalności - w sposób liczbowy ukazuje ilość odwiedzin każdej strony naszego BIP

Na czarnym pasku nagłówka zamieszczono działy informacyjne:
 1. wysoki kontrast - funkcja dla osób niedowidzących, którym pomóc może zwiększenie kontrastu strony Biuletynu. 
   
 2. rozmiar teksu - każdy ma swoje preferencje co do wielkości czcionki. Jedni wolą czytać teksty pisane dużą czcionką inni mniejszą. Przycisk pozwala na dostosowanie odpowiedniego rozmiaru wyświetlanego tekstu.. 
   
 3. moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk [>>]. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Liczba znalezionych informacji podana będzie w nawiasie na samej górze listy. Na każdej stronie ekranowej można wyświetlić po 5 pozycji z listy. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

MENU PRZEDMIOTOWE


Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest dużymi literami na ciemnym tle danego pola kolumny menu. Przykładowe nazwy kategorii to: władze i struktura. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują się w jasnych polach, nazwy działów wchodzących w skład tej kategorii tematycznej. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlają się w górnej belce pola publikacji treści. 
 

POLE PUBLIKACJI TREŚCI


Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Omawiane pole dzieli od nagłówka czerwona ścieżka dostępu do aktualnie przeglądanej informacji (treści), oraz belka z nazwami poddziałów. 
 

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ


Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:
 1. tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 2. tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
 3. oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
 4. dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
 5. rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,
 6. ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki.
Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.
                                                                                                                                                                                                                                 
 

OPIS MODUŁÓW STOSOWANYCH W BIP


1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział.

Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu. Jest także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):
 • Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail). Uwaga: jeśli aktywowano moduł dodatkowy „Kontakt” strona zostanie wyposażona w formularz, za pośrednictwem którego można wysłać wiadomość do redakcji strony podmiotowej bezpośrednio ze strony.
 • Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów.
 • Instrukcja korzystania - niniejszy dokument.
 • Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP.
 • Zastrzeżenia prawne.

3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

Jeśli na stronie publikowane są przetargi i/lub konkursy wyszukiwarka pozwoli na wybór miejsca przeszukiwania – strony lub moduły dodatkowe.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
W winiecie znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Rejestr stron usuniętych dla każdej strony, przetargu i konkursu dostępny jest z metryczki dokumentu. Także usunięte załączniki są archiwizowane i dostępne z poziomu Rejestru.

6. Rejestr Zmian
Rejestr zmian dla każdej strony, przetargu i konkursu dostępny jest z metryczki dokumentu. Także usunięte załączniki są archiwizowane i dostępne z poziomu Rejestru.

7. Zbiorczy Rejestr Zmian
Jeśli aktywowano moduł dodatkowy „Zbiorczy Rejestr Zmian” wykaz wszystkich zmian wszystkich stron publikowany jest dodatkowo w jednym miejscu, na jednej generowanej automatycznie stronie.

8. Moduł konkursowy
Konkursy publikowane są na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treści opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Dotyczy to także załączników/ogłoszeń do konkursu. Także usunięte konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia. Konkursy usunięcie oraz minione są dostępne poprzez poziome podmenu menu "konkursy". Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnięty" - o ile został rozstrzygnięty, nierozstrzygnięty (na razie, czyli czekający na rozstrzygnięcie) lub nierozstrzygnięty trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnięty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleźć się informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp. Konkursy dzielą się na podlegające i niepodlegające Ustawie.

9. Moduł zamówień publicznych
Moduł zamówień publicznych / przetargów ma taką samą konstrukcję i zasady działania jak moduł konkursowy.
 

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP


W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi zmiana koloru czcionki na czerwony oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji po wciśnięciu opcji więcej>> 
Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji. 

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny). 
 

ZAŁĄCZNIKI W BIP


Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika zmienia kolor czcionki na czerwony po jej wskazaniu kursorem myszy. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie. 
 

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP


W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.                                                                                                                                                                                                                   . 
 

WCAG

WCAG 2.1
Strona spełnia wytyczne WCAG 2.1. Na górze dostępne są klawisze służące do powiększania tekstu oraz prezentacji wersji kontrastowej. Naciśnięcie klawisza TAB na klawiaturze otwiera menu kontekstowe strony, a obrys odnośników jest dobrze widoczny. Szablon strony jest responsywny. Strona wyposażona jest w automatycznie generowaną mapę strony itd.
Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 19.03.2024, 09:11
Dokument oglądany razy: 1 057
Podpisał: Krystian Olejniczak
Dokument z dnia: 19.03.2024