BIP M-GOPS - Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Ośrodek lub jego pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • listownie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn,
 • osobiście do rejestru korespondencji przychodzących Ośrodka (parter, pokój nr 3) w godzinach pracy jednostki,
 • fax-em na numer 62 725 36 68,
 • ustnie do protokołu.

Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 19.11.2019, 20:40
Dokument oglądany razy: 4 029
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018