BIP M-GOPS - Sprawozdania zespół interdyscyplinarny