MegaBIPStatut MGOPS


STATUT MIEJSKO-€GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROTOSZYNIE


UCHWAŁA NR XVII/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę
Nr XLIX/388/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszynie


UCHWAŁA NR XLIX/388/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszynie.


Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 30.06.2020, 12:33
Dokument oglądany razy: 9 076
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018