MegaBIPSytuacja kryzysowa

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 16.04.2020, 14:06
z powodu: uzupełniono o numer ulicy, przy wpisie Pogotowie wodno-kanalizacyjne

Podstawowa terminologia:

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa - to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne

Reagowanie kryzysowe - to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające wszelkim zdarzeniom - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego ).


Miejsko-Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krotoszynie

tel. 62/725-30-61 lub 62/722-74-86.

Adres: Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

Szczegółowych informacji na temat zagadnień OBRONY CYWILNEJ udziela

Pan Andrzej Zieliński

zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

(sprawy obrony cywilnej, zarządzanie kryzysowe), telefon bezpośredni: 62 7253061

Telefony alarmowe w Krotoszynie:

Telefon alarmowy - tel. 112
Pogotowie Ratunkowe - ul. Mickiewicza 21, tel. 999 i (62) 725-25-55
Policja - ul. Zdunowska 38, tel. 997 i (62) 725-22-63
Straż pożarna - ul. Mickiewicza 29, tel. 998 i (62) 725-29-21
Straż miejska - ul. Kołłątaja 7, tel. (62) 725-42-00, czynny pn-pt 7.00 - 22.00
Pogotowie gazowe - ul. Osadnicza 1, tel. 992 i (062) 725-20-44
Pogotowie ciepłownicze - ul. 1 Stycznia, tel. (62) 725-07-29
Pogotowie energetyczne - ul. Słodowa 16, tel. 991 i (62) 725-21-79
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - ul. Słoneczna, tel. (62) 725-42-41


Załączniki:
  1. INFORMATOR-OBRONA CYWILNA W KROTOSZYNIE.pdf (16.04.2020, 11:18) - pobrań: 13 967
Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 16.04.2020, 11:27
Dokument oglądany razy: 2 067
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 13.04.2020