BIP M-GOPS - Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny


W dniu 1 sierpnia 2010 r weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 125, poz. 842). Zgodnie z przepisami na samorządy gminne został nałożony obowiązek utworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które między innymi mają podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z powyższym w dniu 13 września 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Krotoszyn.

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poniżej znajdą Państwo link do strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej gdzie umieszczone zostały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

MRPiPS LINK

Jednocześnie umieszczamy link do Sądu Okręgowego w Kaliszu, gdzie umieszczone zostały bazy danych dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

SO KALISZ LINK

oraz link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajdą Państwo dodatkowe informacje w tym zakresie

MS LINK


Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 20.11.2019, 09:23
Dokument oglądany razy: 2 565
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018