MegaBIPInne informacje nie umieszczone w BIP

Uruchamiam sytezator mowy...


Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek, odpowiadając wnioskodawcy należy wskazań tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona,

pisemny lub ustny wniosek, jeżeli informacja publiczna może być‡ udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku,

w drodze wyłożenia  lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych miejscach

Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 19.11.2019, 21:13
Dokument oglądany razy: 7 038
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 19.11.2019